استفاده از بیو گاز

در شهر لینکوپینگ یک ترن، 67 اتوبوس و 80 تاکسی صرفٌ با بیوگاز که یک سوخت متفاوت است کار میکنند که از روده های گاو و سایر بخشهای بدن گاو که دور ریز کشتارگاهها میباشد به دست می آیند.گازوئیل بیوگازها نسبت به سوختهای فسیلی مانند بنزین و گازوئیل، مواد آلاینده به مراتب کمتری ایجاد می کنند و این مواد آلاینده را می توان با آلاینده گی کودهای  انسانی و حیوانی مقایسه کرد. برای تبدیل گاو به متان ، روده و سایر ارگانهای بدون استفاده را تکه تکه کرده در دمای 70 درجه ی سانتیگراد برای مدت یک ساعت پاستوریزه کرده و آن را داخل یک هضم کننده بدون اکسیژن و عایق شده قرار می دهند.این مخلوط برای 30 الی 180 روز بطور پیوسته هم زده می شود و در دمای 35 درجه ی سانتیگراد به تدریج توسط باکتریها هضم می گردد. عمل چرخش متان را از اصطلاحاٌ لجن آلی یا ارگانیک جدا کرده و حرارت باعث زنده ماندن و توسعه پذیر بودن باکتریها میشود.بیوگاز از طریق شبکه ی لوله به ایستگاههای سوخت رسانی درون شهری منتقل شده و آنپه از این فعل و انفعال شیمیایی به دست می آید تبدیل به کود شود. فعلاٌ سرمایه ای برای توسعه ی اتو مبیلهایی که با بیوگاز کار می کنند، آنهم در سطح گسترده موجود نمی باشد. 

پارک علم و فناورى

  پارک های علم و فناوری ، امروزه رویکرد جدید جهانی در تحقق فن آوری های نو هستند.این پارک ها ، با ایجاد و هدایت جریان خلاقیت از دانشگاه به سوی جامعه و صنعت بین مراکز آموزشی و بازار جامعه به عنوان کاربر ، واسطه هستند.این رشته ی مؤثر واسطه ، چند هدف اصلی و فرعی را دنبال می کند : کمک به ایجاد صنایع و شرکت های نوپا متکی بر نوآوری ، افزایش قدرت رقابت در شرکت های موجود در منطقه ، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی ،ایجاد محیطی برای شناسایی و ارایه توانایی های تکنولوژیک کشور ، رشد زمینه های مرتبط با علوم انسانی و هنر و خلاقیت در تمام دوره ها ، برخی از این اهداف هستند.    اولین پارک تحقیقاتی جهان در سال 1950 میلادی در دانشگاه استنفورد آمریکا ایجاد شد که توانست عامل مهمی در توسعه ی اقتصادی « سیلیکان ولی » باشد.امروزه «  پارکهای فن آوری » را معیار توسعه یافتگی یک جامعه می دانند و ثابت شده که این پارکها می توانند عناصر پر قدرتی برای توسعه ی منطقه باشند ، به شرط اینکه مدل مناسبی از آنها با توجه به شرایط منطقه ای انتخاب شود.

  در کشور ما نیز بیش از یک دهه است که فعالیت پارکهای علم و فناوری آغاز شده ، اما تاکنون فرهنگ سازی و حرکت به سمت ایجاد زیر ساخت های تحقق این پارکها بطور مطلوب صورت نگرفته است.

منابع : ماهنامه ى نوآور  

 


دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X