پارک علم و فناورى

  پارک های علم و فناوری ، امروزه رویکرد جدید جهانی در تحقق فن آوری های نو هستند.این پارک ها ، با ایجاد و هدایت جریان خلاقیت از دانشگاه به سوی جامعه و صنعت بین مراکز آموزشی و بازار جامعه به عنوان کاربر ، واسطه هستند.این رشته ی مؤثر واسطه ، چند هدف اصلی و فرعی را دنبال می کند : کمک به ایجاد صنایع و شرکت های نوپا متکی بر نوآوری ، افزایش قدرت رقابت در شرکت های موجود در منطقه ، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی ،ایجاد محیطی برای شناسایی و ارایه توانایی های تکنولوژیک کشور ، رشد زمینه های مرتبط با علوم انسانی و هنر و خلاقیت در تمام دوره ها ، برخی از این اهداف هستند.    اولین پارک تحقیقاتی جهان در سال 1950 میلادی در دانشگاه استنفورد آمریکا ایجاد شد که توانست عامل مهمی در توسعه ی اقتصادی « سیلیکان ولی » باشد.امروزه «  پارکهای فن آوری » را معیار توسعه یافتگی یک جامعه می دانند و ثابت شده که این پارکها می توانند عناصر پر قدرتی برای توسعه ی منطقه باشند ، به شرط اینکه مدل مناسبی از آنها با توجه به شرایط منطقه ای انتخاب شود.

  در کشور ما نیز بیش از یک دهه است که فعالیت پارکهای علم و فناوری آغاز شده ، اما تاکنون فرهنگ سازی و حرکت به سمت ایجاد زیر ساخت های تحقق این پارکها بطور مطلوب صورت نگرفته است.

 

منابع : ماهنامه ى نوآور  
دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X